Vernissage Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls

23 mars 2019, 14:00 - 16:00

Med slagkraftighet och humor har de kritiserat konst-, film- och musikindustrin i drygt 30 år. Välkommen till vernissagen för Västerås konstmuseum utställningen Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls, den 23 mars klockan 14.00–16.00. Karolina Peterson, museichef Mjellby konstmuseum inviger utställningen. Konstnären Catti Brandelius gör även en visning av utställningen under vernissagen

1985 började det dyka upp posters runt om i New York med statistik över den överrepresentation av vita män som visades på USA:s stora konstmuseer. Aktivisterna bakom kampanjen var Guerrilla Girls, en grupp anonyma maskerade kvinnor som ville synliggöra den könsrepresentativa orättvisa som existerade inom konst-, film- och musikindustrin. Idag, i tider av #MeToo och klimataktivism, är gruppens slagkraftiga och statistiktunga budskap framfört med mycket humor, värdefullt att studera på nytt.

De gorillamaskerade kvinnorna var på 80-talet banbrytande i sin pricksäkra användning av kommersiella medier som uttrycksform. De använde affischen som medium, men även billboards, sociala medier och film likväl som aktivism genom protestmöten, seminarier och andra offentliga uppföranden. Gruppen blev snabbt uppmärksammad inom New Yorks konstvärld och har sedan dess genomfört och utvecklat aktioner även i andra delar av världen.

För att nå utanför de etablerade konstinstitutionerna har gruppen gjort personliga nedslag med direktadresserade brev eller enkätutskick till konstkritiker, kuratorer, konstsamlare, konsthandlare m fl. På så vis har Guerrilla Girls nått ut till konstnärer, kommersiella intressenter och den stora massan. Fortfarande idag är Guerrilla Girls arbete lika aktuellt och viktigt, för att som de själva uttrycker ”konsthistorien inte ska bli en historia om pengar och makt!”

Under utställningsperioden arrangeras program med föreläsningar, visningar och workshops. Håll utkik på www.vasteraskonstmuseum.se för mer information.

Utställningen på Västerås konstmuseum visar Guerrilla Girls retrospektiva produktion och lyfter deras fortsatt viktiga roll för konstnärer idag. Som en del av utställningen görs ett nytt affischkonstverk i Västerås offentliga rum under perioden 4-14 april.

Utställningen är ursprungligen producerad av Mjellby konstmuseum.