Visning 14.6

14 juni 2017, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Den fria leken. Samling vid Informationen.