Konst på 20 minuter 14.3

Foto: Bo Gyllander

14 mars 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Abstrakt – Reflexioner från samlingen. Samling vid Informationen.