Konst på 20 minuter 31.1

31 jan. 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning på finska av utställningen IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons). Samling vid Informationen.