Konst på 20 minuter 14.2

Foto: Bo gyllander

14 feb. 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Abstrakt – Reflexioner från samlingen. Samling vid Informationen.