Konst på 20 minuter 25.4

Henrik Lago

2 maj 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Eva Koch – Den drøm om fred. Samling vid Informationen.