Visning: Barbro Östlihn och arkitekturen – stadsomvandlingar i New York och Västerås

15 feb. 2023, 17:30 - 18:20

Välkommen till en guidad visning i utställningen Barbro Östlihn – New York Imprint. Västerås konstmuseum tillsammans med Västmanlands läns museum.

Under mitten av 1900-talet genomgick många svenska städer en omvandling i olika gentrifieringsprocesser. Äldre hus och byggnader fick ge plats åt modernismens arkitektur och ideal, inte minst i Västerås som idag är känt för sina modernistiska miljöer. Det pågick storskalig rivning och nedmontering inte bara i Västerås och Sverige utan också i städer som New York.

Konstnären Barbro Östlihn bodde i New York under större delen av 1960-talet och kom att följa och betrakta det intensiva rivandet genom sin kameralins. Finns det paralleller mellan rivningarna som ägde rum i Västerås på 1960-talet och de rivningar som Barbro Östlihn fick uppleva på nära håll på Manhattan?

Visningen är kostnadsfri och genomförs tillsammans med en byggnadsantikvarie från Västmanlands läns museum. Samling vid informationen. 

Barbro Östlihns (1930–1995) konstnärskap är ett av de mest intressanta i den svenska efterkrigstidens konst. Mitt i de kretsar där den amerikanska popkonsten och neo-realismen formades, utarbetade hon på 1960-talet ett alldeles eget formspråk, helt i takt med sin tid men ändå med ett eget personligt uttryck.