Kulturonsdag med Afterwork: Från objekt till subjekt – konsten att förändra.

10 apr. 2019, 18:00 - 19:00

Välkomna till Kulturonsdag med Afterwork!

AW i Karlsgatan Kafé kl:16-20
Föreläsning i hörsalen kl:18-19

Onsdag 10 april: Från objekt till subjekt – Konsten att förändra. Föreläsning med Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens Högskola.

Det vanligaste motivet i den västerländska konsthistorien är den som föreställer nakna kvinnor. Under århundraden har kvinnor varit objekt för betraktarens blickar. I och med den feministiska rörelsen på 1970-talet uppstod en debatt beträffande kvinnokroppen som objekt, det medförde att många kvinnliga konstnärer började ifrågasätta på vilket sätt kvinnor har framställts i historien. Det handlade inte enbart om hur kvinnor har framställts, utan även om bristen på synlighet av kvinnligt konstnärskap. Den amerikanska aktivistgruppen Guerilla Girls som bildades 1985 fortsätter den kamp som startades av feministiska konsthistoriker och konstnärer på 1970-talet, vars syfte var och är att lyfta fram kvinnligt konstnärskap.

I samarbete med Västerås Konstförening och Studieförbundet Sensus.