Anna Ihle och Fathia Mohidin – The Poetics of Pressure and Flow

Utställningsvy

22 jan. - 22 maj 2022

Konstnärerna Anna Ihle och Fathia Mohidin undersöker båda två ett område som berör och påverkar oss alla: arbete. Genom konstnärliga undersökningar av samtida arbetssituationer, kroppsliga ideal, system och styrning, närmar sig Ihle och Mohidin det moderna arbetslivet.

På hundra år har arbetslivet förändrats enormt i vår del av världen. Tunga lyft och monotona rörelser i det industriella arbetet har nästintill försvunnit, eller åtminstone förflyttats till industrier i andra delar av världen. Idag besöker många istället gymmet för att utföra liknande rörelser och stärka både kropp och psyke. I viljan att uppnå resultat, uppluckras det moderna arbetslivet och blandas med en individuell prestationskultur som, precis som gymkulturen, hämtar sin terminologi från engelskan. Utställningens engelska titel The Poetics of Pressure and Flow (kan översättas till pressens och flödets poesi) hänvisar till begrepp som finns både inom managementkulturen och på gymmet. Genom att coacha, peppa, och i bästa fall uppnå flow blir vi den bästa versionen av oss själva – både privat och på jobbet.

Norska Anna Ihle (f. 1984) undersöker i sin konst hur arbetsrutin, pliktkänsla och gränserna mellan arbete och fritid påverkar våra liv. Ofta använder Ihle sig själv i sina verk. Hennes konstverk skapas genom fysiskt arbete och den egna erfarenheten av att befinna sig i en specifik arbetssituation. Inför utställningen gästade Ihle Gnesta för att producera ett nytt verk. Som nybliven mamma kombinerade hon arbetet med att vårda det lilla barnet med den tunga bearbetningen av en ekstam. Det nyproducerade skulpturala verket Pauser av saliv och mjölk, kroppar av vatten (2021) berör den omgivande naturen, såväl som det kroppsliga arbete och inre process som det innebär att amma ett barn.

Fathia Mohidin (f. 1985) har under de senaste åren skapat konstverk med utgångspunkt i gymmet; den plats där många av oss idag utför tungt, fysiskt arbete. I sina verk undersöker hon den fysiska kroppen i arbete och hur synen på kroppen som maskin lever vidare i vår tid. Vilka värderingar och ideal förknippas med den vältränade kroppen? Vem har möjlighet att upprätthålla moderna gymvanor? För hundra år sedan var Västerås konstmuseums nuvarande lokaler en verkstadsmiljö där arbetare rörde sig i en koreografi av tunga lyft, monotona rörelser och öronbedövande slammer. Utifrån det tunga arbete som en gång utfördes i Konstmuseets lokaler, bildar Mohidins ljudverk Chop Chop Corporal (2022) en cirkulär rörelse, en kroppsnära puls i ljud, som omfamnar utställningsrummet.

Utställningen är curerad av Katrin Ingelstedt och Caroline Malmström.

Anna Ihle är den andra konstnären i projektet Plein Air Residency, ett samarbete mellan Västerås konstmuseum och Art Lab Gnesta där tre nordiska/baltiska konstnärer bjuds in till en residensvistelse och nyproduktion av konst, med stöd av Nordisk kulturkontakt. Tack till OCA, Norge.