Annika Ekdahl: Barockfesten

17 apr. - 30 maj 2010

I titlar som Definitely Gold, Barockfesten och Bröllopet i Queens kan det storslagna och märkvärdiga i Annika Ekdahls gobelänger endast anas.

De stora gobelängerna måste helt enkelt upplevas med alla sinnen. På plats. Formaten är gigantiska, vävtekniken utvecklad i det forntida Egypten, förfinad under 1600-talet i Les Gobelins, en i Paris kunglig fabrik för vävda tapeter och möbelklädslar. Bildmotiven är magiska och myllrande berättelser ur vår egen samtid. I Annika Ekdahls gobelänger blir nutid till dåtid, historia till mytologi, den pixlade bilden till renässansens och barockens spegel. Tidens metamorfos skildrat som ett ständigt pågående och oavbrutet flöde.

Annika Ekdahl är född 1955, bosatt och verksam i Kyrkhult i Blekinge, sedan 2009 professor i textil konst vid HDK Högskolan
för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet.

Med utställningen Barockfesten, producerad av Västerås konstmuseum avslutas verksamheten i det före detta Rådhuset vid Fiskartorget.

Annika Ekdahls hemsida