Den fria leken

1 juni - 27 aug. 2017

I leken testar vi våra begränsningar och här utvecklas vår förståelse för andra och vår omvärld. Lekens fantasivärld ligger utanför den verkliga världens rutiner, normer och förväntningar.

Den fria leken berättar en svensk lekhistoria med en stark samhällsförändrande agenda.

I utställningen ses samtida konstverk i relation till ett historiskt arkiv- och fotomaterial, där bland annat Modellen – En modell för ett kvalitativt samhälle (1968) och Ballongen på Råby (1969) presenteras. I ett internationellt sammanhang lyfts barns lek idag fram, i verk av Johanna Billing,
Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska. Den sistnämnda skapar ett nytt verk för utställningen. Utställningen är avslutningen på ett tvåårigt socialt konstprojekt som genomförts i Västerås , Ballongen – lek på riktigt.

I samarbete med Västmanlands läns museum och Konstfrämjandet Västmanland. Curator: Katrin Ingelstedt.

Foto: Bo Gyllander