Erland Cullberg och andra

16 apr. - 4 mars 2012

Erland Cullberg, född 1931, är en av de stora koloristerna och tecknarna i vår samtidskonst. Våren 2008 hade han en uppmärksammad retrospektiv utställning på Konstakademien i Stockholm. Han är representerad i Västerås konstmuseums samling med ett 15-tal verk.

Staffan Cullberg, yngre bror till Erland, är konstvetare, skribent och tidigare chef för Statens konstråd. Han har skrivit boken Färgen och hela härligheten (Carlsson 2008) om Erlands konstnärskap. Bröderna har växt upp i biskopsgården i Västerås.

På temat ”samlingen i nytt ljus” har Konstmuseet bjudit in Staffan Cullberg att göra ett personligt urval ur museets samling. Utgångspunkten för utställningen är verk av Erland Cullberg i förhållande till andra konstnärskap, hur de på ibland oväntade sätt söker kontakt med varandra genom en betraktares associationer. En mötesplats, både för nära valfrändskaper och avlägset bekanta: Erland Cullberg och andra.