Folkets Miró

9 maj - 1 juni 2008

För den katalanske konstnären Joan Miró var affischerna ett sätt att nå ut till de breda folklagren. Han gjorde sin första affisch 1937 för att stödja den spanska republikens kamp mot fascismen. En av de sista affischerna utfördes till fotbolls-VM i Spanien 1982.

Den katalanska identiteten återkommer som motiv i flera av bilderna. Han gjorde även affischer för fotbollslaget Barcelona FC, liksom för Unesco och Amnesty. Ett stort antal av affischerna speglar också Mirós intresse för musik och litteratur. En av hemligheterna med Mirós affischkonst är att många av motiven innehåller ögon. Affischen söker direkt ögonkontakt med betraktaren. Åskådaren var för Miró viktig i själva skapelseprocessen. Vad den enskilde betraktaren verkligen ser beror på den egna bakgrunden, fantasin och inlevelseförmågan. Många av de stora affischerna är skapade för att placeras mitt i det sjudande storstadslivet och ska kunna uppfattas av många.
De flesta av affischerna är utförda som litografier, serigrafier och träsnitt. Miró använde sig av en bildbyggnad med rena, åtskilda färgfält. Mirós favoritfärg var blått, och i bilderna finns nästan alltid även färgerna rött, svart, grönt och gult. I många av hans bilder ser man ofta nebulosor, stjärnor, sol eller måne – andra utslag på hans stor intresse för kosmos.

Under sitt liv skapade han 154 affischer. Den samling som utställningen baseras på är världens största och den enda kompletta. År 2003 donerade läkaren och Mirósamlaren Nils Tryding, Åhus, hela sin samling med Joan Mirós originalaffischer till Kristianstads kommun och Kristianstads konsthall.

Ca 50 st av dessa originalaffischer visas nu på Västerås Konstmuseum. Utställningen är producerad av Kristianstads konsthall.