Här och nu – Inspireras och gör själv! Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund och Lina Nordenström

21 nov. - 6 mars 2016

Ta med familjen, kompisen eller gå på egen hand. Gunga, lek med ord eller bli smekt av sidenband! Inspireras av konstverk gjorda av Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund och Lina Nordenström. Konstlabbets skapande verksamhet flyttar ut i utställningsrummet!


Bilder från utställningen på Västerås konstmuseum. Foto: Bo Gyllander
Anton Alvarez

Anton Alvarez är född 1980. Han bor och är verksam i Stockholm. Utbildad vid Royal College of Art, Design Products (MA), London 2010-2012 och dessförinnan vid Konstfack, arkitektur och möbeldesign (BFA) 2006-2009. I sitt arbete fokuserar han på att skapa system, verktyg och processer för att tillverka olika produkter. Anton Alvarez har bland annat tillverkat en Thread Wrapping Machine som maskinellt lindar tråd runt olika objekt och möbler han skapar. Tråd och lim ersätter pluggar och skruvar i t ex en stol eller ett bord.
www.antonalvarez.com

Jacob Dahlgren

Jacob Dahlgren är född 1970. Han är bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1994-1999. Jacob Dahlgren vill gärna att hans konstverk  interagerar med sin publik. För Dahlgren är det viktigt att besökaren till och med blir en del av verket. Han har tidigare arbetat med ett golv av badrumsvågar, där besökaren kunnat väga sig och med en vägg av piltavlor som besökaren förändrat genom att kasta pilar på den. Den abstrakta formen är hans bas. Jacob Dahlgrens konst för en dialog med 1900-talets abstrakta konstteori och hans verk ställer frågor om konsumtionssamhället vi lever i och alla de val vi som enskilda individer måste göra.
www.jacobdahlgren.com

Jacob Dahlgren from Casino Luxembourg on Vimeo.

Molly Haslund

Molly Haslund är född 1976 i Köpenhamn. Hon är bosatt och verksam i Köpenhamn. Utbildad vid Glasgow School of Art (MFA) 2003-2005 och Det Kongelige Danske Kunstakademi  i Köpenhamn  2000-2005. Under sommaren 2014 visade Molly Haslund ett antal skulpturer i Parken på Wanås slott i Skåne. Hon kallade skulpturerna koordinationsmodeller. Hon arbetar uteslutande med välkända föremål i sina koordinationsmodeller. Sen omarbetar hon dem för att publiken ska få nya ingångar till konstverken. Det kan vara en gunga som man gungar i takt i med sex personer eller uppförstorade passare som man får snurra med för att göra stora cirklar på marken. Molly Haslund vill aktivera publiken att bli en del av konstverket, antingen ensam eller som del av en grupp.
www.mollyhaslund.com

WANÅS KONST – Works by Molly Haslund from Molly Haslund on Vimeo.

Video från Wanås konst

P4 Västmanland på besök hos Lina Nordenström i Uttersberg

Lina Nordenström

Lina Nordenström är född i Stockholm 1963. Hon bor och är verksam i Uttersberg, Västmanland, där hon driver Grafikverkstan Godsmagsinet tillsammans med sin man och kollega Lars Nyberg. Hon är utbildad vid Grafikskolan i Stockholm 1991-95 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2000-2001. Sedan 1995 har hon ställt ut regelbundet i Sverige och utomlands. De senaste åren har Lina Nordenström varit återkommande gästlärare på Konstfack i Stockholm, där hon undervisat om boktryck och artist´s books. På museet kommer hon att visa textbaserade verk i bokform, boxar med lösark och större grafiska blad. Texten som komposition, bokstaven som bild, är här hennes utgångspunkt. Förutom handsättning och boktryck har skrivmaskinen blivit ett viktigt instrument för henne på senare år, vilket vi också kommer att få se exempel på.
www.grafikverkstan.se