Hulth, Ljung och Segerberg – Västerås tre stipendiater

© Anna Hulth/BUS 2023.© Bo Ljung/BUS 2023.© Ulrika Segerberg/BUS 2023.

14 okt. - 28 jan. 2024

Västerås stads kulturstipendium delas ut varje år sedan 1951. I utställningen presenteras 2023 års kulturstipendiater i bild; Anna Hulth, Bo Ljung och Ulrika Segerberg.

HULTH, LJUNG OCH SEGERBERG – tre stipendiater – YouTube

 

Anna Hulth f 1988

Anna Hulth är en nyexaminerad konstnär som främst arbetar i textil men även med film och foto. Hennes unga konstnärskap visar en sammanhållen helhet där hon kombinerar innehåll och material med en balanserad och medveten rumslighet. Hulths verk har både ett stillsamt allvar och ett kraftfullt uttryck med ett starkt berättande. Materialiteten tillsammans med berättelserna i verken skapar en betydelsebärande helhet i tid och rum.

 

© Anna Hulth/BUS 2023.


Bo Ljung
 f 1961                       

Bo Ljung är målare och även pedagog. Hans personliga konstnärskap är väl etablerat, konsekvent och välgrundat. Det kraftfulla måleriet leder oss in i innehållsrika rumsligheter, med utsikter mot inre och yttre, urbana och mentala rum. I Ljungs mångtydiga bildvärld speglas en samtid, samtidigt som hans kolorit och uppbrutna collage refererar till konsthistorien.

 

© Bo Ljung/BUS 2023.

 

Ulrika Segerberg f 1976
Ulrika Segerberg är en etablerad konstnär som arbetar i sammanhållna projekt. Måleri i kombination med objekt, text och poesi i rumsliga installationer eller i gestaltningar i stadens offentliga rum. Segerbergs kraftfulla och lekfulla måleri och installationer inspirerar och leder in i världar med associationer till gemensamma myter och berättelser där gränsen mellan kropp och natur, rum och måleri upplöses.

 

© Ulrika Segerberg/BUS 2023.