Małgorzata Mirga-Tas

17 feb. - 26 maj 2024

Västerås konstmuseum är stolta över att presentera Małgorzata Mirga-Tas konstnärskap i en omfattande separatutställning under våren 2024. I utställningen visas ett tjugotal textila verk där huvuddelen visas för första gången – framtagna specifikt för Västerås konstmuseum.

I stora textila collage skapar Mirga-Tas en personlig bild av romskt liv ur ett feministiskt minoritetsperspektiv. Vardagsscener från Västerås blandas med porträtt av svensk-romska kvinnor som Diana Nyman, Rosita Grönfors, Rosa Taikon och Singoalla Millon som alla drivit och driver kampen för romska rättigheter i Sverige. Genom sina färgstarka bildberättelser integrerar Mirga-Tas romsk aktivism, konsthistoriska referenser och historiska symboler. Med stolthet och kraft i den romska identiteten, historien och gemenskapen ger hon motbilder till stereotypa skildringar av romsk kultur och liv.

Mirga-Tas verk är skapade av kläder och tyger som hon fått av släkt och vänner eller hittat på second-handbutiker nära sitt hem i byn Czarna Góra, i den polska delen av Tatrabergen. Även släktingar till de personer som porträtterats har bidragit med tyger, kläder och föremål för att förstärka den personliga berättelsen i verken. Verken skildrar ögonblicksbilder ur den svensk-romska erfarenheten sida vid sida med viktiga internationella romska röster. Motiven är hämtade ur vardagen där personerna skildras med ömhet och detaljrikedom. I verken lyfts både kvinnors vardagsliv och starka kvinnliga förebilder, för att visa deras viktiga roll i både den privata och offentliga sfären.

Genom emotionellt laddade porträtt av framstående romska kvinnliga konstnärer, aktivister och pedagoger synliggör Mirga-Tas romska erfarenheter och en gömd kvinnohistoria som spänner både över det personliga och politiska. Hon skapar en dialog som knyter samman den romska kampen över nationsgränser i syfte att ena ett folk som i århundraden levt ett splittrat och kringvandrande liv i Europa.

Utställningen vill nyansera bilden av romsk kultur och bidra till ett stärkande av den romska identiteten, som en del av arbetet mot antiziganism och fördomar mot romer i samhället.

 

Foto: Hendrik Zeitler

 

Małgorzata Mirga-Tas

Małgorzata Mirga-Tas, född 1978 i Polen, är en polsk-romsk konstnär, pedagog och aktivist. Mirga-Tas tog examen från fakulteten för skulptur vid Konstakademin i Krakow (2004). Sedan 2011 har hon organiserat det internationella konstnärliga residensprogrammet Jaw Dikh! i Czarna Góra för utbyte mellan romska och icke-romska konstnärer.

Mirga-Tas konstnärskap fick stor internationell uppmärksamhet då hon representerade Polen med den hyllade separatutställningen Re-enchanting the World på Venedigbiennalen 2022. Hon var även en deltagande konstnär i den internationella utställningen Documenta i Kassel 2022.

2020 tog Mirga-Tas emot priset Politykas Passport för bästa konstnär från Polen. Hon har även tilldelats Maria Anto och Elsa von Freytag-Loringhoven konstpris (2021) som går till en ung konstnär som verkar för att motverkar utanförskap, diskriminering och främlingsfientlighet.

 

Utställningen presenteras i samarbete med Polska Institutet i Stockholm. Ingrid Schiöler och Fred Taikon har varit rådgivande under utställningsarbetet. Delar av utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall i samband med Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm, 2022.

 

Utställningen öppnar på Västerås konstmuseum den 17 februari och pågår till den 26 maj, 2024.