Mari Rantanen

21 nov. - 25 jan. 2009

I sitt måleri utgår Mari Rantanen från olika slags mönster. Det är ofta former tagna direkt ur vår närmaste omgivning, t ex arkitekturdetaljer. Mari Rantanen har även använt planritningar för tunnelbanor, gatunätssystem och lägenhetsritningar som utgångspunkt i flera av sina tidigare verk. Mönstren bryts upp, då målningarna som består av flera separata delar, placeras bredvid varandra och bildar en större målning. Färger kontrasterar mot varandra och blir till hela färgspektrum. Hennes måleri ställer krav på vårt synsinne, utmanar och inbjuder till samtal om vad det är vi ser.

I utställningen visar Mari Rantanen måleri och grafik från åren 2007-2008, bland annat helt nya verk som aldrig tidigare visats. Mari Rantanen är född och uppvuxen i Finland. 1975 började hon sin konstnärliga utbildning vid Konstakademien i Helsingfors. Därefter har hon studerat i New York och även varit bosatt där under en tioårsperiod. Under åren 1996-2005 var hon professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I Mari Rantanens färgstarka måleri visas bland annat hennes intresse för olika mönsterkombinationer och arkitekturdetaljer. Men hennes måleri handlar lika mycket om ljuset och dess inverkan på färgerna.