Maria Friberg – Dreams and Goals

9 sep. - 12 nov. 2017

Något alla människor har gemensamt är drömmar. Men det kan vara en milsvid skillnad mellan vad vi drömmer om. För många handlar det om mat för dagen, tak över huvudet och en trygg plats att sova på. För andra, om en ny mobiltelefon, snabbare tid på träningsmilen, många vänner eller att få mer respekt. Utifrån våra drömmar sätter vi upp mål. En del är lättare att nå, andra omöjliga. Vi lever i ett målinriktat samhälle, matas dagligen genom mediebruset med information. Om vad vi kan drömma om, tycka om och vilka mål vi borde uppnå. En del mål har blivit så självklara i vårt samhälle att vi ser dem som just självklarheter, inget som vi funderar över.

Maria Friberg hjälper oss att se tydligare på dessa självklarheter. Genom sina fotografier visar hon på fenomen och strukturer i samhället som vi kanske inte tänker på, i vår ofta stressade tillvaro. Hennes fotografier är estetiskt tilltalande och vackra. Ser vi lite mer ingående på dem upptäcker vi andra lager, en samverkan mellan det vackra och det som skaver. De handlar om vår kultur, samhället vi lever i, om våra liv. Människans ensamhet och det överflöd av saker vi omger oss av, är en återkommande tematik.

Fotografierna är noggrant planerade och iscensatta. Maria Friberg arbetar med ett team av människor som alla är specialister på sin del, som scenografer, dansare, ljussättare, uppfinnare. Hon kan samla in stora kvantiteter av ett eller flera material för att bygga upp den scen eller miljö hon vill gestalta. Utställningen Dreams and Goals ger oss möjlighet att stanna upp och fundera över den tid vi lever i.