Mikael Lundberg: Kliver ur min avsikt och faller

12 sep. - 25 okt. 2009

Mikael Lundbergs konstnärskap ringar in existentiella frågor där tid, rum och slump är återkommande ämnen i installationer, objekt och videoverk.

Konstverkens yttre form har ofta kopplingar till naturvetenskap och teknik. Innehållsmässigt öppnar de sig för andra tolkningar där livets eviga frågor ständigt omformuleras.

Mikael Lundberg är född 1952, bosatt och verksam i Stockholm. Utställningen är producerad av Norrköpings konstmuseum och utgör en omfattande presentation av Mikael Lundbergs konstnärskap.