Power

12 maj - 26 aug. 2012

Bilen har på många sätt förändrat vårt moderna samhälle. Utställningen Power beskriver vårt förhållande till motorsamhället genom olika konstnärers ögon.

Bilar och motorcyklar är i första hand transportmedel. De symboliserar även kraft, status, makt, kön och frihet. Bilen kan vara en gammal trotjänare, en hobby, ett sätt att leva. Många hyllar bilen som objekt. Det visar intresset för världens största motorträff för amerikanska bilar, som arrangeras varje år i Västerås. Andra är mer kritiska till bilens påverkan på människa och miljö.

I Power visas konstverk ur museets egen samling tillsammans med inlån från andra museer och enskilda konstnärer.
Bland konstnärerna: Leif Ahnlund, Daniel Andersson, Victoria Brännström, John E Franzén, Maria Friberg, Staffan Hallström, Hans Hammarskiöld, K-Å Jansson, Anders Kappel, Hanns Karlewski, KG Nilson, PG Thelander och Ulf Wahlberg.

Tack till:
Borås Konstmuseum, Länsmuseet Gävleborg, Uppsala konstmuseum, Daniel Andersson, Victoria Brännström, Maria Friberg/Galleri Charlotte Lund, Hans Hammarskiöld, Kjell-Åke Jansson, Anders Kappel, PG Thelander