SAMLINGEN

Lotta Antonsson, Hund (Ur serien Anyway you want me) Fotografi, 1994

23 apr. - 31 dec. 2027

Möt unika konstverk, måleri, skulptur, foto och film, teckning och grafik genom tre teman Människa, Plats och Handling

Samlingen är en bas för Konstmuseet. Tyngdpunkten är västmanländsk och svensk konst från början av 1900-talet och framåt. Från de första inköpen som Västerås Konstförening gjorde 1919 har samlingen utökats med konstverk från varje tids egen samtid. Idag finns över 9500 verk i samlingen. Konstsamlingen växer och utvecklas hela tiden utifrån samtidens normer och museets egen historia.

Utställningen visas i museets första sal som har formgivits, byggts och målats om. Den innehåller tre temarum, ett fokusrum för filmverk samt ett fokusrum för fördjupningar.

I utställningens olika delar finns informationsfoldrar på svenska och engelska med mer information om teman och några utvalda verk. Två aktivitetsfoldrar – Konstäventyret och Nyfiken tillsammans finns för museets yngre besökare och för alla som vill upptäcka utställningen tillsammans. I utställningen finns även platser för interaktivitet.

Samlingsutställningen visas under en längre tid, med möjlighet att lära känna och fördjupa sig i konsten. Till utställningen kommer visningar och program att knytas under året.
Välkommen till Samlingen – Västeråsarnas egen konstsamling!