Ta det tillbaka – Jennifer Espling och Lasse Mauno

1 feb. - 23 mars 2014

Jennifer Esplings och Lasse Maunos konstnärskap har tydliga inslag av motstånd. Motståndet i utställningen Ta det tillbaka riktar sig till viss del utåt mot samhällssystemen, men också inåt mot det språk som sätter gränserna för våra visioner. Drivkrafterna och metoderna som konstnärerna använder sig av när de skapar sina verk kan vara våldsamma och te sig destruktiva eller simpla. Men syftet är inte att förstöra och förenkla, utan snarare att öppna för förändring.

Jennifer Esplings (f- 75, Västerås) landskapsprojektioner och skulpturer ger ett våldsamt intryck. Skulpturerna utgörs av vardagsföremål som utsatts för hög temperatur, tryck och slag tills de förlorat sin funktion. Ur den deformerade massan framträder nya slags objekt. Lasse Maunos (f-74, Västerås) teckningssviter handlar om att återta språket och verkligheten. Utförandet är okonstlat och enkelt. Ord läggs till bild, minne till minne, tanke till tanke. Sammanhang byggs upp och verkligheten och språket återtas steg för steg.

Lördag 1 feb kl 14. Vernissage för Ta det tillbaka. Lennart Fast, direktör Kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen i Västerås inviger utställningen. Konstnärerna närvarar.

Torsdag 13 feb kl 19. Jennifer Espling berättar om sitt konstnärskap. I samarbete med Västerås Konstförening.

Lördag 1 mars kl 14. Allt material kan ta nya former/ljud. En iscensättning/vandring genom ett musik/skulpturlandskap med Torbjörn Grass och Jennifer Espling.