@vasteras – stadsbilder ur samlingen och Västerås om 100 år

27 apr. - 30 mars 2014

Hur skildras staden genom konstnärens och arkitektens ögon? I utställningen @vasteras är staden, och speciellt Västerås i fokus. I utställningen gestaltas stadsbilden i foto och måleri. Vi får möta staden genom olika tidsperioder, från arkitektens perspektiv till konstnärens personliga iakttagelser. Här finns bland annat stadsarkitekten Sven Ahlboms visionära akvareller av ett ståtligt stadshus (utan torn!) från 1950. På 1960-talet tog fotografen Åke V Larsson med sig kameran ut på Västerås gator, och har lyckats fånga ögonblicksbilder av Västeråsarna, men även staden i förändring. Anders Hultman ger sin bild av en samtida stad i sina vykortsstora oljemålningar, där allt från Stockholmståget till modern byggnadsarkitektur skildras.

@vasteras – stadsbilder ur samlingen innefattar även en text av skribenten och Västeråshistorikern Anders Lif. Utställningen görs med inlån från Västmanlands läns museum och Västerås stadsarkiv.

Läsande par i @vasteras - stadsbilder ur samlingen.

Foto: Bo Gyllander

Västerås om 100 år är ett skapande skola projekt med Herrgärdskolan. Elever från åk 4-5 och delar av åk 3 har byggt, diskuterat arkitektur, konstruktion och stadsplanering med utgångspunkt i utställningen @vasteras. Genom observation och materialexperimentering har vi identifierat problem och funnit kreativa lösningar med staden som plats. Staden är byggd av återvunnet material från elevernas hem.

I staden finns flera bostadshus, ett zoo, en lekpark, ett bageri, en fontän, ett misslyckat kärnkraftverk, flera snabbmatkedjor, en skola, en sjukhus, en förskola, en marsresecenter, en gigantisk skateboardramp, en bank, domkyrka, Camp Nou har sin filial här i Västerås, flera offentliga konstverk, flertal affärer, höghus som kontor, en hamn, En biograf, tåg och busstation och många olika fordon och en hel del annat. Du kan också läsa vykort från framtiden som eleverna har skickat till oss i nutid. På vykortet står olika tankar och framtidsscenarier som eleverna siar om.

 

Västerås om 100 år är ett skapande skola projekt med Herrgärdskolan. Elever från åk 4-5 och delar av åk 3 har byggt, diskuterat arkitektur, konstruktion och stadsplanering med utgångspunkt i utställningen @vasteras. Genom observation och materialexperimentering har vi identifierat problem och funnit kreativa lösningar med staden som plats. Staden är byggd av återvunnet material från elevernas hem.

Västerås om 100 år