Digital presentation av Föreställningar av naturen

28 jan. 2021, 13:00

Välkommen till en digital presentation av utställningen Föreställningen av naturen. Utställningens curator och intendent på Västerås konstmuseum Katrin Ingelstedt berättar om frågorna som ligger bakom utställningen och presenterar ett urval av utställda konstverk.

Utställningen Föreställningar om naturen följer västvärldens syn på naturen genom konsten från början av 1800-talet till idag. Under den här tidsperioden sker några av de största tekniska och samhällsmässiga förändringarna i västvärldens historia, något som resulterar i en stor förflyttning från land till stad och från brukandet av jorden till arbete i fabriker. I den moderna staden som kulturbärande miljö, växer ett nytt intresse fram för naturskildringar i text, musik och måleri.

En ingång till de verk som visas i utställningen är att människans upptäckt av naturen sker först när hon inte längre är en självklar del av den. Historikern Peter Englund skriver i Förflutenhetens landskap: ”Det är först när människan skiljer sig från naturen som hon kan upptäcka den, begapa den och stöpa om den till poesi”. Idag, när vi sedan länge bemästrat naturen, ifrågasätter konsten istället separationen från den. Kanske måste den moderna människan helt ställa om sin syn på naturen som resurs och åter ingå i en närmare samvaro med naturen? Läs mer om utställningen här.

Utställningen pågår till den 30 januari. För mer information om hur museet har öppet med anledning av covid-19, besök vår informationssida.

Presentationen äger rum via den digitala mötesplattformen Zoom. För att ta del av samtalet krävs det en smart telefon, en surfplatta eller en dator med internetanslutning.

Anmälan krävs!
Anmäl dig genom att skicka mail till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se senast 27 januari. Efter att du har anmält dig får du en bekräftelse via mail med länk till samtalet och instruktioner till hur du kopplar upp dig.

Samtalet arrangeras i samarbete med Region Västmanland och projektet Omställningsberättelser.