Kalender

31/1-2018

Konst på 20 minuter 31.1

Ca 20 min visning på finska av utställningen IC-98 Abendland (Hours, Years, Aeons). Samling vid Informationen. Alla välkomna!